Tumblelog by Soup.io
 • wybuchmuzgu
 • najlepsza
 • nieplaczglupia
 • Bundz
 • mempra
 • tfu
 • Dralifer
 • veryrude
 • zdradliwawena
 • stalkermarcus
 • cleanout
 • nomnomnomnom
 • Maryiczary
 • ida
 • pigmalion
 • KateAuditore
 • chaoticneutral
 • youatemyenchilada
 • kremowesandaly
 • zuquatro
 • wherethewildthingsare
 • kingalascaux
 • challder
 • hattivatti
 • guyver
 • DemonEye
 • zoou
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

9322 595e 500
Hej
Reposted bymalajnaina malajnaina
9268 46af 500
"Powstrzymując się od impulsywności, widzimy, ze istnieje coś pomiędzy momentem, w którym pojawia się pragnienie, agresja, poczucie samotności lub cokolwiek innego a działaniem, jakie w rezultacie tych uczuć podejmujemy." Pema Cziedrin
Reposted bymalajnaina malajnaina
5508 5101 500
Reposted fromidiod idiod viaSapereAude SapereAude
2923 ea00
Reposted fromGIFer GIFer viakatastrofo katastrofo
8896 7769 500
8894 e3c7 500
Reposted bybumpygadula92kissmebackreverentiaanosiemaniebalaganpiraniatackgnolkrybusinaya
8881 cf2c 500
Reposted bypenispenispenislolkurdebelebumpynosiemaniebalaganliczikartoNikAnetzschka
8804 ec17 500
Reposted byoberLaColiemrpafundoneepuszkamilenylefuamaruspotatossucznikTehawankaOhSnapakrewcatalunkatishka
Reposted frombruisedlee bruisedlee viasober sober
7593 0576 500
Reposted fromkelu kelu
5007 f2cf 500
meanwhile in the east of poland
Reposted fromTenSigis TenSigis viamemesjasz memesjasz
8321 4952
Reposted byhugostiglitzpenispenispenislollujekmeganne22y-xcv-yOhSnapjanuschytruslubiedarksideTurekMenistanmandziaramk3hiroshima2kelufabuleuxsucznikmadelaineBBartTehawankanosiemapanpancernyjottoshashjanealicejonesjazzieezurawianiaczkahashtishka
8294 1183
Reposted bylllminzynierInteleniwabulaLazuliLapissnugglefinkreghCharmaquesthasharekthor7olukanpwg
7981 251b 500
ach
7968 0bb4 500
dostępne bez recepty
Reposted bynodifferencemalajnaina
9145 fc28
Reposted fromintrigante intrigante viagdziejestola gdziejestola

July 23 2017

8553 5799
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl